1. INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan VEA ApS (herefter ”VEA ApS”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

2. VEA APS’S ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

I forbindelse med driften af vores virksomhed ved udlejning  behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte VEA ApS her:

 

VEA ApS

Horsensvej 72A

7100 Vejle

CVR-nr. 51601017

 

E-mail: admin@vea.dk

Telefon: 33 31 46 22

 

 

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer, når du tilgår vores hjemmeside vedrørende udlejning. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

 

3.1. BESØGENDE PÅ VEA APS’S HJEMMESIDER OG BRUGERE AF VEA APS’S ONLINE-TJENESTER

Når du besøger VEA ApS’s hjemmeside, wwww.vea.dk samt vores projektsider (f.eks. www.hyldebaerhaven.dk) eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks. Instagram, LinkedIn, Facebook og YouTube mv.), kan VEA ApS behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

 

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her https://vea.dk/udlejning-cookies/).

 

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante boliger eller lejemål samt andre ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

 

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

 

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside i op til 2 år afhængigt af den konkrete dataindsamling. Se i denne forbindelse vores cookiepolitik.

 

3.2. POTENTIELLE LEJERE

Når du som køber/potentiel køber eller lejer/potentiel lejer af en bolig eller et lejemål udfylder en formular med dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, behandler VEA ApS de personoplysninger, herunder eksempelvis navn, e-mail og telefonnummer, som du giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at levere ydelser, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores køberregistrer samt lejerregister og yde generel service, markedsføring, salg over for vores lejere og potentielle lejere.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

For potentielle lejere og købere opbevares oplysningerne i 1 år efter seneste kontakt med en potentiel lejer eller køber for at sikre, at dialogen først slettes, når den ikke er relevant for et potentielt køb eller lejemål.

3.3. MODTAGERE AF MARKEDSFØRING

Når du modtager markedsføring fra VEA ApS, behandler vi personoplysninger om dit navn, telefonnummer/mobilnummer, e-mailadresse og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet) og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

 

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores lejere tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige lejere fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

 

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

 

På VEA ApS’s hjemmeside anvendes Facebook-pixel.

 

Facebook-pixel indsamler følgende type data:

  1. HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der sendes mellem en browseranmodning og en server på internettet. HTTP-headere indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokationen, dokumentet, henviseren og personen, der bruger websitet.
  2. Pixelspecifikke data – Det omfatter pixel-id og cookien.
  3. Data om klik på knap – Det omfatter alle klik på knapper fra dig som websitebesøgende, etiketterne på knapperne og alle besøgte sider som følge af klik på knapperne.
  4. Valgfrie værdier – Udviklere og marketingfolk kan vælge at sende yderligere oplysninger om besøget via brugerdefinerede datahændelser
  5. Navne på formularfelter – Det omfatter navne på websitefelter, f.eks. “e-mail”, “adresse” og “antal”, når du køber et produkt eller en tjenesteydelse. Pixlen registrerer ikke feltværdier, medmindre en annoncør inkluderer dem som en del af avanceret matchningeller valgfrie værdier.

 

Disse data sendes med henblik på optimering af vores hjemmesides indhold, opretning af brugerdefinerede annoncer som målrettet markedsføring på Facebook samt analyse af konverteringen, der er resultatet af vores annoncer.

 

Det bemærkes, at der for denne behandling foreligger et fælles dataansvar mellem VEA ApS og Facebook. Ønsker du yderligere information om brugen af Facebook-pixel og det fælles dataansvar med Facebook, er du velkommen til at kontakte os på admin@vea.dk eller 33 31 46 22.

 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din indhentning af salgsmateriale eller udlejningsmateriale slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke, til at sende dig markedsføringsmateriale på e-mail indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke.

 

3.4. ØVRIGE GENERELLE FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi kan berige de personoplysninger, som er beskrevet ovenfor, med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

 

Personoplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan VEA ApS desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som VEA ApS er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)).

 

Hvis VEA ApS sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan VEA ApS overføre dine personoplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

 

Endeligt kan VEA ApS behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c)).

 

4. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE

VEA ApS kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning samt til vores koncernforbundne selskaber.

 

VEA ApS kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

 

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

 

VEA ApS overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere når dette er en forudsætning for at opfylde formålet. Dette sker eksempelvis ved hosting af vores hjemmeside og øvrige features på hjemmesiden som boligvælger-funktionen. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

 

5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

 

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

 

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på admin@vea.dk eller 33 31 46 22.

 

6. OPBEVARINGSPERIODE, DATAINTEGRITET OG SIKKERHED

Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

7. DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

 

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

 

Dine rettigheder omfatter også følgende:

 

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser