Asta Andersens Vej

Astas Park, Jelling

Boligerne i Astas Park består af 20 store boligenheder der er sammenbyggede som dobbelthuse. Husene er placeret langs områdets afgrænsning så de omkranser et stort fælles opholdsareal. Bebyggelsens placering skaber god orientering og synlighed til opholdsarealet fra alle boliger. Boligerne er tilpasset så der er egen indkørsel og have. Indvendigt er husenes planløsning optimalt indrettet med store rum. Anesminde danner rammerne for et godt nabofællesskab, hvor der også er plads til det private liv.

Det er muligt at tilkøbe carport til boligen.

OBS! Boligerne er under opførelse og står klar den 1. februar 2023

Billederne samt video er fra en tilsvarende bolig som er bygget ved Vejle.

Kontakt os om denne ejendom